Štatút valentínskej súťaže o najromantickejšiu fotografiu
Tento štatút súťaže zo dňa 17.1. 2019 záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže.

Vyhlasovateľ súťaže
syyyr.eu – so sídlom Nade Hejnej 5358, 036 01 Martin

Pravidlá súťaže
Do súťaže bude zapojený každý fanúšik stránky syyyr.eu, ktorý pridá do komentára romantickú fotku. Výhercom sa stane majiteľ fotky, ktorá získa najväčší počet lajkov. Odmenený zľavou 25% na fotoknihu bude aj každý, kto sa zapojí do súťaže.

Trvanie súťaže
Súťaž trvá od 18.1. 2019 do 14.2.2019.

Ceny súťaže
prvou cenou v súťaži je originálna fotokniha z www.syyyr.eu v rozsahu 16 – 56 strán. Všetci zúčastnení získavajú 25% zľavu na fotoknihu.

Oboznámenie s výsledkami súťaže
Výherca bude o svojej výhre informovaný po skončení súťaže, zo strany Syyyr.eu zaslaním správy prostredníctvom sociálnej siete Facebook v termíne do 28.2.2019.

Spôsob odovzdania výhry
Výhra bude odovzdaná výhercovi buď poštou alebo osobne po dohode prostredníctvom správ na Facebooku.

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Každý zapojený súťažiaci dáva súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely tejto súťaže.

Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom. Vaše údaje poskytujete organizátorovi súťaže Syyyr.eu – so sídlom Nade Hejnej 5358, 036 01 Martin a nie Facebooku.